Automatisk paper generator

Skrevet av Håvard februar 25, 2009 - 09:16

Kom akkurat over et program (SCIgen) som genererer random papers, med både grafer, figurer og referanser. I følge skaperne av generatoren er målet "to maximize amusement, rather than coherence".

Et slikt program har mange åpenlyse formål. Nå som alle sitter og skriver masteroppgave er det jo en lettvint måte å få inkludert en paper i oppgaven. Som kjent kan jo det være dråpen som gir deg deg høyeste karakteren.

En annen grunn som forfatterne nevner er at det blir veldig lett å levere inn papers på mange konferanser. Det er tydeligvis ikke alle konferanser som gjør like bra review av artikler før de godkjennes. Skaperne av SCIgen fikk f.eks. akseptert en slik paper til SCI 2005 og video av presentasjonen finnes på websiden til SCIgen.

http://pdos.csail.mit.edu/scigen/