Veiledning til skriving av innlegg

 • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
 • Tillatte HTML-tagger: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

  Nettstedet tillater bruk av HTML. Det kan virke uoverskuelig å lære alt om HTML, men det kan være praktisk å kjenne de mest brukte HTML-taggene. Denne tabellen gir eksempler på tagger som kan brukes på nettstedet.

  Besøk W3Cs HTML-spesifikasjon for ytterligere opplysninger, eller bruk din foretrukkede søkemotor til å finne nettsteder som forklarer bruken av HTML.

  Beskrivelse av stikkordDu skriverDu får
  Ankre brukes til å lage lenker til andre sider.<a href="http://www.vegge.net">vegge.net</a>vegge.net
  Uthevet<em>Uthevet</em>Uthevet
  Sterk<strong>Sterk</strong>Sterk
  Sitert<cite>Sitert</cite>Sitert
  Kodetekst brukes til å vise programmeringskildekode og liknende<code>Kode</code>Kode
  Usortert liste - bruk <li> for å begynne hvert listepunkt<ul> <li>Første punkt</li> <li>Andre punkt</li> </ul>
  • Første punkt
  • Andre punkt
  Sortert liste - bruk <li> for å begynne hvert listepunkt<ol> <li>Første punkt</li> <li>Andre punkt</li> </ol>
  1. Første punkt
  2. Andre punkt
  Definisjonslister ligner andre HTML-lister. <dl> begynner definisjonslista, <dt> begynner definisjonstermen og <dd> begynner beskrivelsen av definisjonen.<dl> <dt>Første term</dt> <dd>Første definisjon</dd> <dt>Andre term</dt> <dd>Andre definisjon</dd> </dl>
  Første term
  Første definisjon
  Andre term
  Andre definisjon

  De fleste tegnene kan skrives inn direkte uten problemer.

  Hvis du allikevel støter på problemer, kan du prøve å bruke HTML tegnkoder. Bruk f.eks. &amp; for å vise et ampersand & tegn. Se dessuten den komplette liste av tegnkoder. De mest brukte tegnene er:

  TegnbeskrivelseDu skriverDu får
  og-tegnet&amp;&
  Større enn&gt;>
  Mindre enn&lt;<
  Siteringstegn&quot;"
 • Linjeskift og avsnitt gjenkjennes automatisk. Linjeskiftmerket <br/> og avsnittsmerkene <p> og </p> settes inn automatisk. Hvis avsnitt ikke gjenkjennes, sett inn noen ekstra tomme linjer.
 • Images can be added to this post.